YVONNE

Yvonne Larsen heter jag och det är jag som har yvonnelarsen.se i nybro AB • EnergiMagasinet.  

 

 

Bakgrunden till att jag arbetar med detta är att jag själv helt enkelt fick nog av att slussas runt med ett klippkort i handen inom vården. Sjukvården är fantastisk på akuta uppdrag. Med alla konstiga krämpor och diagnoser hos mig har det mest varit symtomlindring i form av tabletter, utan att hitta någon orsak och för att försöka börja därifrån.

”Själv är bäste dräng” fick en ny innebörd. Det fick bli mitt eget ansvar att få upp mig några pinnhål helt enkelt. Krämporna har funnits där i över 25 år. Genom att jag tog tag i mig själv för att hitta min väg så blev det startskottet för mitt nya arbete med lymfsystemet. Det är så intressant. Det är som om en helt ny värld öppnade sig.

På EnergiMagasinet kan du och jag tillsammans hitta vägar för att din kropp ska kunna må så bra som möjligt. Och även verktyg för ditt eget arbete hemma innebär att du kommer kunna hjälpa dig själv.