Supererbjudande

BEHANDLING

30 min • 245 kr * (ord pris 295 kr)

Köp 5/10/15 behandlingar för framtida bruk.

Andullationsmassage 15 min

sker i samband med behandling

Prova-på 15 minuter • 150 kr
Tidsåtgång ca 30 min

*Erbjudande i Maj
gäller till 2019-05-31

Andullationsmassage

Vibrationer och infraröd värme

Andullationsmassage ökar välbefinnandet och ger avslappning samtidigt som det kan sätta igång många gynnsamma processer både i muskler och inre organ. Tillsammans befrämjar andullationen cirkulationen av blod och lymfa samt påverkar energin i cellerna.

Andullation är bra vid bland annat

N

Lymfbesvär

N

Spänningar och smärta

N

Fibromyalgi

N

Ledbesvär, artros

N

Reumatism

N

Ryggbesvär & stelhet

N

Sömnstörningar

N

Ischias

N

Diskbråck

N

Övervikt

N

Stress

Läs gärna mer på Hhp’s hemsida om andullationsmadrassen. Där finns även en film om hur det fungerar i cellerna.

DE 5 BIOFYSIKALISKA VERKNINGSPRINCIPERNA*

Andullation tillhör den nya generationens behandlingsmetoder som är baserade på biofysik. Det finns 5 grundläggande verkningsprinciper där andullationen kan ha en positiv inverkan på vår kropp.
Andullationen riktas inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

Verkningsprincip 1

ENERGIPRODUKTION I CELLEN

Andullation skapar elektriska mikroströmmar som stimulerar bildningen av ATP (adenosintrifosfat). Denna process sörjer för att energin i våra celler ökar, vilket inverkar positivt på våra organ och därmed vår hälsa.

Verkningsprincip 2

ÖVERLAGRING AV SMÄRTSIGNALER

Andullationen möjliggör neurofysiologisk och hormonell överlagring av smärtsignaler. I första led utlöses positiva signaler i vår kropp, vilket förtränger smärtans negativa signaler. På grund av denna överlagring får vår hjärna mer och mer positiva signaler som lindrar smärtan. I andra led säkerställer andullationen en regelbunden frisättning av endorfiner. Endorfiner är även kända som ”kroppens egna smärtstillande medel”.

Verkningsprincip 3

STIMULANS AV BLODCIRKULATIONEN

Många besvär är relaterade till dålig blodcirkulation. Vårt blod försörjer vår kropp med näringsämnen. Med dålig blodcirkulation är denna process störd och vi blir trötta och sjuka. Här visar sig även skillnader i blodflödet mellan friskt och sjukt blod. Blodkroppar av sjukt blod klibbar ihop och skrumpnar. Därmed förlorar cellerna sin vitalitet och transporterar allt färre näringsämnen. Andullationen sätter blodet i rörelse och löser blodkropparna från varandra. Således blir blodet mer lättflytande och näringsämnen transporteras återigen i större mängder. Och vi känner oss friskare och mera vitala.

Verkningsprincip 4

IGÅNGSÄTTNING AV AVSLAPPNINGSMEKANISMER

Kroppslig avslappning
Ansträngande aktiviteter leder till muskelspänningar i vår kropp. Detta har till följd att musklerna inte tillförs tillräckligt med näringsämnen. Andullationen hjälper att utvidga blodkärlen och förbättra musklernas blodcirkulation. Näringsämnen tas upp igen och spänningstillstånd löses upp.

Mental avslappning
Stress har en negativ inverkan på vårt nervsystem. Med andullation återfår man jämnvikten, eftersom de positiva signalerna relativerar negativ inverkan. Och stressen minskar.

Verkningsprincip 5

STIMULERING AV LYMFFLÖDET

Lymfan är inte enbart en beståndsdel av vårt immunsystem, utan den bidrar väsentligt till bortforsling av slaggprodukter ur kroppen. Regelbunden stimulering främjar ett stabilt immunsystem och en väl fungerande ämnesomsättning.

* hhpsverige.se

Behandlingen är godkänd för avdrag som friskvård!
OBS! På andullationsmadrassen behandlar jag EJ:

N

gravida

N

ammande

N

om du har pacemaker

N

vid misstänkt blodpropp

N

vid akuta sjukdomar, infektioner, feber

N

vid behandling av cancer